Regulacje sprzedaży surowców kosmetycznych

Sprzedaż surowców kosmetycznych podlega dość ścisłym regulacjom. W przemyśle kosmetycznym funkcjonują listy substancji, surowców kosmetycznych dozwolonych i zabronionych w produkcji kosmetyków, czy też dozwolonych pod pewnymi ograniczeniami. Taka lista obejmuje też wykaz dozwolonych i zabronionych barwników, substancji konserwujących i promieniochronnych. Dla nich wszystkich ograniczenia dotyczą ilości, zakresu i warunków korzystania z nich w produkcji preparatów kosmetycznych.

Paleta kolorów

Autor zdjęcia: Skley

Sprzedaż surowców kosmetycznych – czasowa

W przemyśle kosmetycznym występuje też czasowa możliwość korzystania z określonych surowców. Oznacza to, że aktualnie prowadzone są badania weryfikujące przydatność danego surowca i po zakończeniu weryfikacji zostaną one dopuszczone do obrotu w dowolnych regulacjach lub nie. Czas pokaże. Jeżeli jakieś surowce kosmetyczne nie znajdują się na żadnej z list ograniczających ich stosowanie, oznacza to, że mogą być używane w produkcji kosmetyków w sposób dowolny i w ilościach dowolnych, pod warunkiem oczywiście, że cały powstały produkt składający się np. z różnych surowów, jako całość, nie szkodzi zdrowiu.

Zasady bezpieczeństwa obrotu surowcami kosmetycznymi

Każdy kosmetyk, czy surowiec kosmetyczny podlega ocenie pod kątem bezpieczeństwa stosowania. Dlatego każdy producent kosmetyków zobligowany jest do przechowywania wszystkich dokumentów mogących poświadczyć bezpieczeństwo stosowania każdego z użytych składników kosmetyku. Taka dokumentacja powinna zawierać m.in.:

  • pełen skład kosmetyku pod kątem ilości i jakości
  • informacje o każdym z producentów dla danego składnika
  • specyfikacje fizyko-chemiczne, mikrobiologiczne, dermatologiczne
  • ocenę oddziaływania kosmetyku na bezpieczeństwo zdrowia konsumentów
  • udokumentowane wyniki badań działania danego kosmetyku
  • dane o niepożądanych działaniach danego kosmetyku